Hoppa till innehåll

Erikslust / Mellanheden / Slottsstaden

Välkomna till Erikslust / Mellanheden / Slottsstaden!
Mellanheden är ett bostadsområde i Västra Innerstaden i Malmö. Området ligger mellan Erikslustvägen och Bellevuevägen, norr om Mellanhedsgatan. Bebyggelsen består av villor från 1920-talet och flerbostadsshus från 1950-talet.
Stadsplanen utformades av stadsplanechefen i Malmö, Gunnar Lindman. Det är en god representant för de stadsplaneideal som gällde under efterkrigstiden och som bl a förordade hus i park med mycket ljus och luft. Typiskt för Lindman är att planen bildar sekvenser av olikartade gårdsrum. Karaktäristiskt för området är den omsorgsfullt gestaltade utemiljön där den centralt belägna Mellanhedsparken förgrenar sig in bland husen och binder samman de olika delarna. Viktig var också tanken att låta bostadsområdet utgöra en grannskapsenhet.
I väster, längs Erikslustvägen ligger Stjärnhusen, en udda företeelse i Malmös stadsbild. De byggdes av HSB efter ritningar av Thorsten Roos 1951. Husformen skapar intima sexkantiga gårdar en form som på Mellanheden återkommer i exempelvis rabatter, lekytor och fönster.
I Mellanheden finns två intressanta skolkomplex: Slottsstadens skola (6-9) och Mellanhedsskolan (F-5). Slottstadens skola ritades av Bror Thornberg 1952 och skolan utgörs av låga friliggande längor. Mellanhedsskolan stod färdig ett par år senare och är ett verk av lundaarkitekten Hans Westman. Med sina korssvirkesmotiv med partier av gråsten visar skolan på hans intresse för regional arkitektur. Centralt i området ligger även Mellanhedens IP.
Området Erikslust / Mellanheden är ett område som ligger under benämningen Slottsstaden för många. Men området ligger ju så pass långt ner och gränsar även mot Fridhem.

Sålda objekt