Skip to content

Löddeköpinge

Redan under vikingatiden var Löddeköpinge en mycket viktig handelsplats för hela skåneslätten. Lödde å var en pulsåder för denna handel. Även om handeln har minskat så har det bidragit till områdets karaktär som en del av det öppna landskapet och en den av det rika friluftsliv som invånarna har tillgång till.Motorvägen – E6- byggdes ut under 1960-talet och startade en kraftig tillväxtperiod. Under 1990-talet etablerades Center Syd som ett stort regionalt köpcenter vilket gav många arbetsplatser och stort entreprenörskap. Löddeköpinge är en unik blandning av storstadskänsla och småstadsidyll.

Sålda objekt