Skip to content

Tågarp / Svalöv

 
Tågarp är en tätort belägen vid Råån i Svalövs kommun i Skåne län.En mindre del av tätorten ligger i Landskrona kommun. Orten är belägen vid Råådalen -en slättdalgång utmed Råån och länsväg 110 går igenom byn.
Tågarp har en viss stadsmässig bebyggelse och en gästgiveribyggnad med anor från 1800-talet. Orten består huvudsakligen av villabebyggelse. Tågarp har pågatågstation på linjen Helsingborg–Malmö. I Tågarp finns bland annat ett frivilligt brandvärn. I Tågarp finns en bensinstation, en restaurang (med kiosk) samt pizzerior.
Barnomsorg finns genom förskolan Alfabo för barn i åldern 1-5 år. Alfabo har tre åldersindelade avdelningar med plats för ett 50-tal barn. Barnen i Tågarp går i skola i Billeberga till och med årskurs 6. Barnen åker dit med skolbuss. Fritidshemsplatser finns i Billeberga. De äldre eleverna i årskurs 7–9 går på Linåkerskolan i Svalöv. De åker med Skånetrafikens linjebuss. I Tågarp finns idrottsplats, fritidsgård och boulebana.
 
Information hämtad från Wikipedia

Objekt till salu